Kapitaltäckning

Kapitaltäckning 2021-03-31
Kapitaltäckning 2020-12-31
Konsoliderad situation
Kapitaltäckning 2020-09-30
Konsoliderad situation
Kapitaltäckning 2020-06-30
Konsoliderad situation
Kapitaltäckning 2020-03-31
Konsoliderad situation
Kapitaltäckning 2019-12-31
Kapitaltäckning 2019-09-30
Kapitaltäckning 2019-06-30
Kapitaltäckning 2019-03-31
Kapitaltäckning 2018-12-31
Kapitaltäckning 2018-09-30
Kapitaltäckning 2018-06-30
Kapitaltäckning 2018-03-31
Kapitaltäckning 2017-12-31
Kapitaltäckning 2017-09-30
Kapitaltäckning 2017-06-30
Kapitaltäckning 2017-03-31
Kapitaltäckning 2016-12-31
Kapitaltäckning 2016-09-30
Kapitaltäckning 2016-03-31
Kapitaltäckning 2015-12-31
Kapitaltäckning 2015-09-30
Kapitaltäckning 2015-06-30
Kapitaltäckning 2015-03-31
Kapitaltäckning 2014-12-31

Hållbarhet

På Quesada är vi medvetna om att vår verksamhet påverkar både enskilda personer och samhället, både nu och i framtiden. Vår filosofi utgår från att medvetenhet är det första steget mot en framtid där hållbara investeringar har en central roll i förmögenhetsförvaltning. Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll består av Quesadas ramverk av interna styrdokument, processer, rutiner, rapportering, systemstöd och data som...
Läs mer

Tillstånd

Quesada Kapitalförvaltning AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse...
Läs mer

Licensiering

Quesada Kapitalförvaltning AB är anslutet till SwedSec Licensiering AB som är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen...
Läs mer

Revision

Quesada Kapitalförvaltning AB har utkontrakterat funktionen för internrevision till Lüsch Revision...
Läs mer

Kundklagomål

Quesada eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är något vi tar på största allvar...
Läs mer

Instruktioner och policys

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Läs mer

Policy för bästa orderutförande best execution
Läs mer

Policy för hantering av intressekonflikter
Läs mer

Ersättningspolicy
Läs mer

Motparter

I den diskretionära förvaltningen och vid investeringsrådgivning vidarebefordras order till extern motpart för genomförande...

Läs mer

Läs mer

Förköpsinformation

Läs mer