Quesadas historia handlar om att bygga framtid. För oss själva och tillsammans med våra kunder.

Quesada grundades år 2000 av Tommy Jacobson och Sune Nilsson. De hade dessförinnan startat och bedrivit samma typ av verksamhet i Trevise Bank. Trevise var då den första aktören på marknaden med tillstånd att bedriva värdepappersbolag i Sverige. Ambitionen var att bygga en verksamhet som liknade de schweiziska bankernas sätt att arbeta med kunder; med fokus på helheten (juridik, skatt och kapitalförvaltning). Trevise såldes vidare till Unibank 1997. Med Quesada fortsätter Tommy och Sune på vägen som de stakade ut med Trevise och redan 2002 förvaltar Quesada över en miljard kronor åt 130 kunder. Under åren 2004 till 2006 har bolaget en mycket stark tillväxt i förvaltat kapital och antalet kunder fördubblas.

Under 2006 får bolaget en ny ägare då schweiziska EFG Bank ser en stor möjlighet i bolaget och köper Quesada. Under 2007 växer kundstocken ytterligare och förvaltningsvolymen uppgår till totalt sex miljarder kronor.

Finanskrisen, med början 2008, skakar om marknaden i grunden och givetvis även Quesada, men eftersom Quesadas förvaltning under den skakiga tiden går bra, sett i relation till marknaden, skapas nya möjligheter för Quesada. Under 2008 och 2009 växer därför bolaget och tjänsteutbudet utökas även med personförsäkringar.

Quesada står nu ännu bättre rustat, med en bredare portfölj och ett starkare erbjudande, för att möta framtidsbyggare på marknaden. Under 2011 görs en intensifierad satsning på framtidsbyggare inom idrottsvärlden och i samband med det startas ett samarbete med Athlete Sports Academy.

I slutet av 2012 säljer EFG Bank Quesada till en grupp bestående av investmentbolaget Varenne, finansmannen Staffan Persson samt entreprenörerna Ulf och Bo Eklöf.

I slutet av 2015 köper Varenne och Ulf Eklöf Staffan Perssons innehav.

I december 2019 tillträder Mathias Wallerström som VD för Quesada.

Vi är nästan 20 år in på vår resa, men bara i början av att bygga framtiden tillsammans med våra kunder.