Stiftelsen Goodsport startade år 2012 och är en allmännyttig, opolitisk, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Verksamheten riktar sig till ungdomar och innehåller idrottsaktiviteter inom områdena skola, fritid och jobb. Aktiviteterna drivs i samarbete med externa partners, ofta idrottsföreningar och förbund över hela Sverige och syftar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Ungdomar som deltar i Goodsports verksamhet ges ett meningsfullt sammanhang för personlig utveckling, delaktighet i samhället och beredskap inför arbetslivet.

Vi har ett nära samarbete med Goodsport. Ett samarbete som vi bjuder in våra kunder att vara en del av.