Ulrika Eriksson


Om Ulrika

Roll: Affärsutveckling och internkontroll

Född: 1979

Bakgrund: Projektledare/Aktiemäklare/Aktiemäklarassistent, EFG Investment Bank.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning finansiering, Stockholms Universitet.