Per Molin


Om Per

Roll: VD sedan augusti 2014

Född: 1959

Bakgrund: Chef Family Office, Swedbank, Chef Private Banking, Nordea Luxemburg, VD Invik Kapitalförvaltning

Utbildning: Civilekonom Uppsala Universitet, juridisk grundexamen Lunds Universitet