Mats Lindblom


Om Mats

Roll: Senior Portfolio Manager

Född: 1962

Bakgrund: Branscherfarenhet sedan 1989 som portfölj och fondförvaltare på bla Investor, Folksam, Erik Penser och Swedbank

Utbildning: Ekonomie Licentiat från Göteborgs Universitet