Mathias Wallerström


Om Mathias

Roll: CEO

Född: 1971

Bakgrund: Gedigen erfarenhet från finansbranschen med drygt 20 år i olika positioner. Bland annat verkat som aktieanalytiker på Nordea Markets, förvaltningschef i Danske Capital, chef för affärsutveckling i Wealth Management , chef för diskretionär och rådgivande förvaltning inom private banking i Danske Bank. Erfarenhet av entreprenörskap genom familjens hotellrörelse, verkat som hotellchef.

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet