Agneta Karlsson


Om Agneta

Roll: Interim CFO

Född: 1968

Bakgrund: Tidigare positioner som ekonomichef på Accountor, TV3, Carlson Wagonlit med flera. Har de senaste 10 åren haft ledande befattningar som interimskonsult med fokus på förändringsarbete i såväl noterade som onoterade bolag.

Utbildning: Ekonomiexamen från IHM Business School Stockholm.