I november månad tillkom en ny fond i Quesadas utbud: räntefonden Quesada Bond Opportunity. Syftet med fonden är att kunna hantera den utmanande räntemiljön och på ett bättre sätt kunna bemöta olika marknadsscenarier. Målet är att gå bättre än konventionella räntefonder. Flexibilitet är ett nyckelord för fonden då den har stora frihetsgrader att investera i högkvalitativa såväl som högavkastande obligationer. I praktiken investerar fonden i stats-, bostads- och företagsobligationer. Det finns även möjlighet att investera en mindre del i aktier, huvudsakligen då i aktier med en obligationsliknande karaktär (preferensaktier).

"I dagens marknadsläge investerar vi främst i företagsobligationer och kompletterar portföljen med mindre inslag av preferensaktier. Givet det historiskt låga ränteläget investerar fonden främst i rörliga räntor (s.k. FRN; floating rate notes) som klarar sig bättre när marknadsräntorna stiger. Fonden använder derivat såväl opportunistiskt som för att skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk" berättar förvaltaren Mats Lindblom.

"Quesadas bolagsanalys ligger till grund för de obligationer vi investerar i och vårt fokus ligger på bolag med stabila kassaflöden, starka balansräkningar och god tillgång till kapitalmarknaden" fortsätter förvaltaren Kristian Hahne.

Fonden förvaltas av Mats Lindblom och Kristian Hahne. Mats har blivit utsedd till Årets Räntefondförvaltare flera gånger under den tid han arbetade som fondförvaltare på Folksam. Mats och Kristian har arbetat tillsammans med liknande förvaltningsuppdrag sedan december 2010.

"Vid framtagandet av fonden satte vi fokus på att ta fram en räntefond i tiden, precis som vi själva vill ha den. Vi tror att den här fonden kommer att fylla ett behov i många av våra kunders portföljer" avslutar Kristian.