Skatt

Genom Quesada får du möjlighet till konsultation i frågor som rör beskattning och deklarationer. Vi kan också hjälpa till att varje år göra din privata deklaration om du så önskar. I samband med den årliga genomgången av deklarationen ser vi även över den skattemässiga situationen, såväl för dig privat som för ditt företag.