Säkerhet

I dagens digitala värld är säkerhet inte längre något som bara hör hemma i den fysiska verkligheten, det är minst lika viktigt att se till att du är skyddad online. Identitetsstölder och bedrägerier på internet är den snabbaste växande brottsligheten i Norden. Det är något som vi på Quesada har tagit fasta på och därför har vi utvecklat tjänster för att skydda dig mot just det.

ID-skydd

Skydda din identitet på ett förebyggande sätt så att inte personlig information hamnar i fel händer. Vi kan vi erbjuda en unik trygghet till dig som vill ha ett skydd mot id-stöld i ett tidigt skede, innan det får stora konsekvenser.

Skräddarsydda säkerhetslösningar

Vi erbjuder dessutom skräddarsydda och anpassade säkerhetslösningar i syfte att öka tryggheten och minska sårbarheten för dig. Via våra samarbetspartners kan vi leverera heltäckande säkerhetslösningar åt både privatpersoner och företag, där vi utgår från din situation och dina behov.