Pension

Quesada arbetar med såväl tjänsterelaterade försäkringar som privata försäkringar och kapitalförsäkringar. Våra försäkringsrådgivare upprättar en komplett pensionssammanställning och kartlägger ditt försäkringssparande samt försäkringsskydd. Eftersom pensionssparandet ofta är en stor del av dina tillgångar finns det med i den totala bilden över hur det samlade kapitalet ska förvaltas. Vi ser över dina placeringar och fördelningen mellan traditionell förvaltning och fondförvaltning.

Dessutom granskar vi nuvarande försäkringsavgifter och erbjuder en möjlighet att flytta pensionskapitalet till något annat försäkringsbolag för att sänka avgifterna. Den främsta fördelen med en flytt av ditt pensionskapital är att vi kan erbjuda alternativ där det inte tas ut någon kapitalavgift, vilket i sin tur ger mer i pension. Quesada arbetar helt provisionsfritt - vårt incitament är att vi får förtroendet att förvalta kapitalet.