Förvaltning

Quesada bedriver kapitalförvaltning med en vision som kännetecknas av trygghet, långsiktighet, riskbegränsning och diversifiering. Vi erbjuder olika risknivåer för att passa framtidsbyggare under olika delar på deras resa, med olika preferenser på möjlig avkastning under olika marknadsförhållanden.

Vi anpassar förvaltningen till dina behov, oavsett om du är privatperson, jobbar för en institution, har ett bolag eller väljer en försäkringslösning för din förvaltning. Varje kund har olika förutsättningar och befinner sig i skilda faser, vilket innebär att man har olika behov av förvaltningens utformning. Grunden i Quesadas förvaltningsfilosofi är att skapa förutsättningar för varje kund för att få rätt profil avseende risk, förväntad avkastning och placeringshorisont.

I förvaltningen finns en rad olika instrument och Quesadas strategi är att alltid sprida riskerna så mycket som möjligt. Förvaltningen är fokuserad på tillgångsslag, vilka marknader som är intressanta samt vilka branscher och segment som har potential. Detta skapar förutsättningar för mindre svängningar och en jämnare avkastningsprofil.